Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Aspaas-stipendet

Et utdanningsstipend med mulighet for publiseringsstøtte til fremme for utforsking og formidling av Trøndelags historie. Utdeles årlig av Trondhjems Historiske Forening til minne om Aasta og Kristen Aspaas. Formålet med stipendet er... Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Dr. philos Hans Holsts minnefond

Fondet støtter Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo. Det gis støtte i form av - stipend til en akademiker som utdanner seg til vitenskapelig stilling ved Myntkabinettet - stipend til studenter som vil gjøre bruk av nu... Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Hans Andreas Benneches stiftelse

Stiftelsen deler ut stipend til vitenskapelige studier innen klassisk gresk-romersk og orientalsk filologi. Studenter på mastergradsnivå er velkomne til å søke støtte. Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Industriarbeiderkulturlegat

Norsk industriarbeidermuseum (NIA) deler ut Legat for studier i industriarbeiderkultur. Legatet skal støtte forskning i videste forstand av industriarbeiderkultur, særlig i Tinn og Telemark, men også utenfor fylkets grenser, og gis... Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

J.C. Dahls Kulturminnefond

Stiftelsen J.C. Dahls Kulturminnefonds formål er å støtte vedlikehold og restaurering av kulturminner på Vestlandet på en slik måte at tiltaket har betydning for vitenskapelig forskning. Søknader om støtte må inneholde en beskrivels... Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Kaia og Torfinn Tobiassens fond

Stiftelsen skal støtte master- og ph.d.-studenter som arbeider med middelalderforskning ved norske universiteter og høgskoler. Støtten gis i form av prosjektstøtte og reisestipender. Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

Legatet Norvège-France

Legatet støtter vitenskapelige studier av fransk åndsliv og franske forskeres forbindelse med Universitetet i Oslo. Støtte går til: - stipend til norske forskere (ev. hovedfagsstudenter i fransk, som arbeider med hovedoppgaven) ti... Les mer

Historie/arkeologi/filosofi/filologi

LOs stipend for studier i arbeiderhistorie

LO har opprettet et stipend for studier om emner innenfor arbeiderhistorie og arbeiderbevegelsens historie. Formålet med stipendet er å stimulere interesse for og forsking i arbeiderhistorie og arbeiderbevegelsens historie. Stipend... Les mer