Jus

Sjørettsfondet

Fondet skal fremme forskningen i Norge innen sjørett, transportrett og relaterte juridiske emner. Les mer