Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Stiftelsen gir stipend til én eller flere juridiske kandidater til vitenskapelige reiser til land utenfor Norden.
Støtte gis til dem som driver med forskning innenfor et nærmere avgrenset/presisert juridisk felt.
Det gis ikke stipend til personer som ønsker en generell tilleggsutdannelse i utlandet.
Aktuelle kandidater må ha master i rettsvitenskap.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her