Fredrikke Tønder Olsen og Martha Webergs legat

Stiftelsen skal fremme likestilling for kvinner og bedre kvinners rettsstilling ved rettspolitisk arbeid i et kvinneperspektiv.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her