Professor Arvid Frihagens offentligrettslige minnefond

Skal styrke undervisning, etterutdanning og forskning i offentlig rett ved å støtte kurs, seminar, publikasjoner og forskningsvirksomhet knyttet til offentligrettslige fag. Årlig beløp til utdeling ca. kr 70.000–90.000.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her