Kunst/kultur

Ivar Anker Heltzens minnefond

I tråd med Rana historielags formålsparagraf har fondet som formål å fremme kulturelle tiltak på Helgeland, fortrinnsvis i Rana-området, innenfor kulturhistorisk eller naturhistorisk ramme. Dette gjøres ved å støtte vitenskapelig... Les mer