Handel/næringsliv/økonomi

Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond

Fondets formål er å fremme økonomisk forskning. Støtte gis fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram Hvert års tilgjengelige midler deles ut til følg... Les mer

Handel/næringsliv/økonomi

AFFs Jangårdlegat til fremme av bedre ledelse

Legatet er opprettet av Administrativt Forskningsfond (AFF) i takknemlighet for Rolf Jangårds 25-årige innsats for leder-og organisasjonsutviklingen i Norge. Legatets formål er å støtte tiltak for å heve kvalitets- og kompetansenivå... Les mer

Handel/næringsliv/økonomi

Norges Banks fond til økonomisk forskning

Gjelder især anvendt forskning, på det økonomiske området, herunder også studier i utlandet i forbindelse med spesielle forskningsoppgaver. Det kan også ytes bidrag til dekning av utgifter i forbindelse med gjesteforelesninger innen... Les mer

Handel/næringsliv/økonomi

Professor Wilhelm Keilhaus Minnefond

Støtte til økonomisk forskning og publisering av økonomiske avhandlinger, herunder dekning av utgifter til aktiv deltakelse i konferanser og ekstraordinære utgifter til forskningsopphold i utlandet. Maksimal støtte pr. person ca. kr... Les mer

Handel/næringsliv/økonomi

P.M. Røwdes stiftelse

Stiftelsens formål er å støtte forskning om norsk økonomisk utvikling med vekt på handel og industri, hvor betydningen av entreprenørskap skal spille en sentral rolle. Stiftelsen vil støtte både grunnforskning og individuelle studie... Les mer

Handel/næringsliv/økonomi

Fondet for anvendt forskning ved Økonomisk institutt

Stiftelsen skal fremme anvendt økonomisk forskning i fagmiljøet ved Økonomisk institutt og ved Frischsenteret. Støtte gis til tiltak som fremmer samarbeidet mellom de to institusjonene, og som bygger opp det faglige grunnlaget for... Les mer

Handel/næringsliv/økonomi

Skattebetalerforeningens jubileumsfond

Stiftelsen støtter vitenskapelig forskning innen skatte- og avgiftsrett. Det skal særlig styrke mulighetene for en praktisk rettet forskning. Det støtter både enkeltpersoner og institusjoner, både i og utenfor universitets- og høy... Les mer