Handel/næringsliv/økonomi

Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond

Til fremme av samfunnsøkonomisk forskning ved stipend til en yngre forsker, fortrinnsvis med dr.grad eller som er ved å avslutte et dr.grads-studium. Til årlig fordeling ca kr 100.000. Les mer

Handel/næringsliv/økonomi

AFFs Jangårdlegat til fremme av bedre ledelse

Legatet er opprettet av Administrativt Forskningsfond (AFF) i takknemlighet for Rolf Jangårds 25-årige innsats for leder-og organisasjonsutviklingen i Norge. Legatets formål er å støtte tiltak for å heve kvalitets- og kompetanseni... Les mer

Handel/næringsliv/økonomi

Norges Banks fond til økonomisk forskning

Gjelder især anvendt forskning, på det økonomiske området, herunder også studier i utlandet i forbindelse med spesielle forskningsoppgaver. Det kan også ytes bidrag til dekning av utgifter i forbindelse med gjesteforelesninger innen... Les mer

Handel/næringsliv/økonomi

Professor Wilhelm Keilhaus Minnefond

Støtte til økonomisk forskning og publisering av økonomiske avhandlinger, herunder dekning av utgifter til aktiv deltakelse i konferanser og ekstraordinære utgifter til forskningsopphold i utlandet. Maksimal støtte pr person ca. kr... Les mer

Handel/næringsliv/økonomi

P.M. Røwdes stiftelse

Stiftelsens formål er å støtte forskning om norsk økonomisk utvikling med vekt på handel og industri, hvor betydningen av entreprenørskap skal spille en sentral rolle. Stiftelsen vil støtte både grunnforskning og individuelle studie... Les mer