Landbruk/jordbruk/skogbruk/fiske

Kjell Moens minnefond

Til bevaring av Tanalaksen. Støtte til forskning og undersøkelser av alle forhold rundt villaksen i Tanavassdraget. Studenter, forskere og foreninger kan søke om tilskudd. Les mer

Landbruk/jordbruk/skogbruk/fiske

Bygdekvinnelagets Kvinnestipend 2011- 2012

Kva gjer bygder opnare, rausare og meir inkluderande? Med kvinnestipendet ynskjer Norges Bygdekvinnelag i 2011 og 2012 å inspirere unge kvinner til å ta tak i praktiske og/eller teoretiske oppgåver/prosjekt/metodar som fell in... Les mer

Landbruk/jordbruk/skogbruk/fiske

Utviklingsfondet for skogbruket

Målsetning: En stimulans for forskere og andre fagpersoner i skogbruket til videreutdanning eller spesialisering innenfor skogbruk og skogrelatert virksomhet og gi internasjonal erfaring. Søkere må ha kompetanse fra høgskole- eller... Les mer

Landbruk/jordbruk/skogbruk/fiske

UMBs fond for plantevern og jordkulturforskning

UMBs fond for plantevern og jordkulturforskning. Fondets formål er å yte bidrag til forskning og praktiske undersøkelser av ugrasenes biologi og bekjempelsesmåter, fagområdet jordkultur og gjødsling, jordbruksforskning generelt. Stu... Les mer