Realfag (kjemi, fysikk,biologi, matematikk, naturvitenskap, data, geologi, zologi, botanikk, informatikk)

Olaf Grolle Olsens legat til Universitetet i Bergen

Kvart år i mars vert det delt ut midlar frå Olaf Grolle Olsen og Miranda Bødtkers legat til Universitetet i Bergen. Midlane skal brukast til botanisk forsking ved UiB, og plantemateriale som vert innsamla med støtte frå legatet, ska... Les mer

Realfag (kjemi, fysikk,biologi, matematikk, naturvitenskap, data, geologi, zologi, botanikk, informatikk)

Henning och Johan Throne-Holsts Stiftelse

STIPENDIER OCH PROJEKTANSLAG FÖR FORSKARE OCH FORSKARSTUDERANDE INOM HUMAN NUTRITION Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse bildades 1976 genom en donation från Aktiebolaget Marabou. Stiftelsens syfte är att främja forskning in... Les mer

Realfag (kjemi, fysikk,biologi, matematikk, naturvitenskap, data, geologi, zologi, botanikk, informatikk)

NTNUs stiftelser

NTNU har i underkant av 30 stiftelser (fond, legater, stiftelser). Fellesstyret for NTNUs stiftelser styrer og administrerer stiftelsene, UNIFOR forvalter, tar seg av praktisk arbeid som utlysning, mottak og behandling av søknad... Les mer

Realfag (kjemi, fysikk,biologi, matematikk, naturvitenskap, data, geologi, zologi, botanikk, informatikk)

Elkems Forskningsfond

Formål: Å fremme forskning innen metallurgi, materialteknologi, uorganisk kjemi og elektrokjemi gjennom å dele ut priser til studenter, innovatører og personer som gjennom sin karriere har bidratt utover det forventede innen de samm... Les mer

Realfag (kjemi, fysikk,biologi, matematikk, naturvitenskap, data, geologi, zologi, botanikk, informatikk)

Eli og Jens Eggvins fond til fremme av norsk havforskning

Formål: Stipendium til videre utdanning av studenter eller kandidater som tar sikte på å utdanne seg til habile havforskere. Stipend tilgodeses spesielt studenter på hovedfags- eller doktorgradsnivå, men denne regelen er ikke absolu... Les mer

Realfag (kjemi, fysikk,biologi, matematikk, naturvitenskap, data, geologi, zologi, botanikk, informatikk)

Sunniva og Egil Baardseths legat

Legatets formål er å fremme algeforskning i Norge. Stipend kan søkes av forskere eller dr.grads-studenter som arbeider, eller akter å arbeide, med forskning på marine alger. Arbeid med benthosalger vil bli foretrukket. Legatet har... Les mer

Realfag (kjemi, fysikk,biologi, matematikk, naturvitenskap, data, geologi, zologi, botanikk, informatikk)

Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat

Stiftelsen gir stipend for geologisk og mineralogisk forskning, fortrinnsvis innen industrimineralsektoren. Les mer

Realfag (kjemi, fysikk,biologi, matematikk, naturvitenskap, data, geologi, zologi, botanikk, informatikk)

Elkem og Olge Adamsons stiftelse til støtte av geologisk forskning

Stiftelsens støtter geologisk og mineral-geologisk forskning i Norge, fortrinnsvis innen fagområdene geokjemi, mineralogi og petrologi. 50% av støtten skal fortrinnsvis tildeles som boligstøtte til gjestende geokjemikere, fortrin... Les mer