Realfag (kjemi, fysikk,biologi, matematikk, naturvitenskap, data, geologi, zologi, botanikk, informatikk)

Olaf Grolle Olsens legat til Universitetet i Bergen

Kvart år i mars vert det delt ut midlar frå Olaf Grolle Olsen og Miranda Bødtkers legat til Universitetet i Bergen. Midlane skal brukast til botanisk forsking ved UiB, og plantemateriale som vert innsamla med støtte frå legatet, ska... Les mer

Realfag (kjemi, fysikk,biologi, matematikk, naturvitenskap, data, geologi, zologi, botanikk, informatikk)

Henning och Johan Throne-Holsts Stiftelse

STIPENDIER FÖR FORSKARSTUDIER UTOMLANDS OCH FÖR GÄSTFORSKARE INOM NÄRINGSFYSIOLOGI Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse bildades 1976 av Aktiebolaget Marabou, med avsikt att främja forskning inom näringsfysiologi och näraligga... Les mer

Realfag (kjemi, fysikk,biologi, matematikk, naturvitenskap, data, geologi, zologi, botanikk, informatikk)

NTNUs stiftelser

*Legat til Henrik Homans minne, med reisestipend til siv.ing.- og siv.ark.-studenter (det har tidligere vært gitt ut 195.000 kr) * Norges tekniske høgskoles fond med reisestipend til Ph.D. studenter (siv.ing- og siv.ark. - tid... Les mer

Realfag (kjemi, fysikk,biologi, matematikk, naturvitenskap, data, geologi, zologi, botanikk, informatikk)

Elkems Forskningsfond

Formål: Å fremme forskning innen metallurgi, materialteknikk, uorganisk kjemi og elektrokjemi. Til dekning av utgifter ved bestemte forskningsoppgaver som fondets styre stiller opp kan det gis midler til prisoppgaver, stipend, dekni... Les mer

Realfag (kjemi, fysikk,biologi, matematikk, naturvitenskap, data, geologi, zologi, botanikk, informatikk)

Eli og Jens Eggvins fond til fremme av norsk havforskning

Formål: Stipendium til videre utdanning av studenter eller kandidater som tar sikte på å utdanne seg til habile havforskere. Stipend tilgodeses spesielt studenter på hovedfags- eller doktorgradsnivå, men denne regelen er ikke absolu... Les mer

Realfag (kjemi, fysikk,biologi, matematikk, naturvitenskap, data, geologi, zologi, botanikk, informatikk)

Sunniva og Egil Baardseths legat

Legatets formål er å fremme algeforskning i Norge. Stipend kan søkes av forskere eller dr.grads-studenter som arbeider, eller akter å arbeide, med forskning på marine alger. Arbeid med benthosalger vil bli foretrukket. Legatet har... Les mer

Realfag (kjemi, fysikk,biologi, matematikk, naturvitenskap, data, geologi, zologi, botanikk, informatikk)

Grosserer, cand. jur. Halvdan Bjørums legat

Stiftelsen gir stipend for geologisk og mineralogisk forskning, fortrinnsvis innen industrimineralsektoren. Les mer