Samfunn/samfunnsvitenskap/sosiologi

Aslaug Johanne og Johannes Falkenbergs stiftelse

Aslaug Johanne og Johannes Falkenbergs Stiftelse er opprettet som testamentarisk gave fra førstekonservator Johs Falkenberg (1911 – 2004). Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte til sosialantropologisk forskning over mastergrad... Les mer

Samfunn/samfunnsvitenskap/sosiologi

Stipendiatstillinger ved UV-fakultetet

Stipendiaten skal følge doktorgradsprogrammet ved Institutt for pedagogikk, institutt for spesialpedagogikk og institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Stipendiatstillinger blir lyst ut når de er ledige under Universitetet i... Les mer

Samfunn/samfunnsvitenskap/sosiologi

Instituttet for sammenliknende kulturforsknings stipend

Instituttet er en frittstående forskningsinstitusjon som gjennom støtte til forskningspublisering og forskningsreiser støtter forskning innen feltene sammenliknende språkforskning, sammenliknende folkeminneforskning, sammenliknende... Les mer

Samfunn/samfunnsvitenskap/sosiologi

Eilert Sundts forskningspris

Til bidrag innen samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning i vid forstand, - og med relevans til arbeiderbevegelsen. Bak fondet står en rekke fagforbund innen LO og andre organisasjoner og forretningsforetak innen arbeiderbeveg... Les mer

Samfunn/samfunnsvitenskap/sosiologi

Habitat Norges stipendordning for masterstudenter

Dette er et tilbud til deg som skal skrive masteroppgave innenfor by- og bosetningsspørsmål i et globalt perspektiv. Du må være tilknyttet et norsk lærested. Søknaden og oppgaven kan skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.... Les mer