Teknikk/elektronikk

Norsk VVS Stiftelse for forskning

Til fremme av vitenskapelig forskning og opplæring innenfor de varme-, ventilasjons- og sanitærtekniske fagområder. Normalt gis støtte til enkeltpersoners faglige utvikling gjennom deltakelse på videreutdanningskurs, foredrag på int... Les mer

Teknikk/elektronikk

SINTEF-stipendet

Med SINTEF-stipendet ønsker vi å bidra til en sterk relasjon mellom studenter og SINTEF. Stipendets formål er å gi finansiell støtte til masterstudenter i deres gjennomføring av prosjekter, studieopphold o.l. Tildeling • Stipend... Les mer

Teknikk/elektronikk

Den norske Banks fond for NTNU

Stiftelsen støtter tiltak som kan tjene til å styrke samarbeidet mellom den teknologiske utdanning og forskning og norsk næringsliv. Forskningsoppgavene skal i alminnelighet foregå ved NTNU og/eller SINTEF Les mer

Teknikk/elektronikk

Rainpower fond ved NTNU

Stiftelsen støtter studier, undervisning, forskning og utvikling knyttet til vannturbiner / hydrauliske strømningsmaskiner. Les mer