Teknikk/elektronikk

Norsk VVS Stiftelse for forskning

Til fremme av vitenskapelig forskning og opplæring innenfor de varme-, ventilasjons- og sanitærtekniske fagområder. Normalt gis støtte til enkeltpersoners faglige utvikling gjennom deltakelse på videreutdanningskurs, foredrag på int... Les mer

Teknikk/elektronikk

Norges tekniske høgskoles fond

Stiftelsen deler ut reisestipend til ph.d.-kandidater innen teknologiske fag ved NTNU. Fondet støtter virksomhet knyttet til teknologisk utdanning og forskning ved NTNU ved å fremme både vitenskapelige og praktiske studier og under... Les mer

Teknikk/elektronikk

SINTEF-stipendet

Tildeling • Stipendet fordeles på inntil 3 søknader. I de tilfellene hvor det er flere som skriver masteroppgave sammen, deles stipendet på antall studenter som skriver sammen. Om det for eksempel er tre personer som skriver master... Les mer

Teknikk/elektronikk

Den norske Banks fond for NTNU

Stiftelsen støtter tiltak som kan tjene til å styrke samarbeidet mellom den teknologiske utdanning og forskning og norsk næringsliv. Forskningsoppgavene skal i alminnelighet foregå ved NTNU og/eller SINTEF Les mer

Teknikk/elektronikk

Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Stiftelsen skal fremme vitenskapelig forskning innen metallurgi ved NTNU. Prioriterte søknader er innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utviklingen. Det gis også bidrag til aktiviteter som fremmer teknologisk... Les mer

Teknikk/elektronikk

Rainpower fond ved NTNU

Stiftelsen har til formål å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og for øvrig oppgaver i tilknytning til fagområdet. Les mer

Teknikk/elektronikk

Gustav og Maria Smidth og Herman Wedel-Jarlsbergs legat

Legatet fremmer vitenskapelig arbeid innen tremasse-, cellulose- og papirindustri og industrigrener ved NTNU. Det deles tradisjonelt ut stipender i størrelsesordenen 10 000 kr – 50 000 kr. Eksepsjonelt gode søknader kan vurderes fo... Les mer