Aust-Agder

Arendal kommunes legater

* Arendal kommunes utdanningslegat. Gi økonomisk hjelp til videregående utdannelse for ungdom som hører hjemme i Arendal. Vilkår • Fast bostedsadresse Arendal kommune • Utskrift av skatteoppgjøret må legges ved sø... Les mer

Aust-Agder

Aust-Agder Fylkeskommune kultur

* Støtte til kulturaktiviteter: Formålet med tilskuddet er å fremme et aktivt og variert kulturliv. Fylkeskommunal støtte kan gis til kulturtiltak iverksatt av organisasjoner og institusjoner på kulturområdet, kommuner og enkeltpers... Les mer

Aust-Agder

Aust-Agders fylkeskommunes kulturstipend

Aust-Agders fylkeskommune deler ut to kulturstipend à kr 40.000. Stipendet gjelder hele kulturområdet, og formålet med stipendet er å gi bedre arbeidsvilkår og inspirasjon til aktive kulturarbeidere bosatt i fylket. Det gis fortrinn... Les mer

Aust-Agder

Birkenes og Lillesand kommunes legatmidler

* Tordis Håkedals gave. Stiftelsens nettoavkastning skal benyttes til utdeling av stipendier til elever/ studenter fra Lillesand og Birkenes som søker videreutdannelse utover obligatorisk grunnskole, og som ved sitt arbeid, flid og... Les mer

Aust-Agder

Brårvik krets skolefond

Kun til elever som er bosatt i Brårvik krets, har fullført grunnskole og begynt på videre utdannelse. Stipendiebeløp: Vanligvis 3–6 porsjoner à kr 1.500. Les mer

Aust-Agder

Grimstad Idrettsråds stipend

Stipendet er ment å være en oppmuntring og stimulering mot toppidrett, med sikte på videre utvikling av den enkelte person eller lag. Både enkeltutøvere og lagidretter kan søke. Betingelsen er at søkerne enten er medlem av en klubb/... Les mer

Aust-Agder

Knut og Gyro Hovdens legat

Til skuleungdom i Bykle, Valle og Bygland kommune, med minimum 6 mnd. skulegong. Stipendiebeløp: To søkjarar får om lag kr 1.000–2.000 kvar, avhengig av rentesats. Les mer