Arendal kommunes legater

* Arendal kommunes utdanningslegat. Gi økonomisk hjelp til videregående utdannelse for ungdom som hører hjemme i Arendal.
Vilkår
• Fast bostedsadresse Arendal kommune
• Utskrift av skatteoppgjøret må legges ved søknad (selvangivelse godtas ikke)
• Bankkontonummer må oppgis i søknaden
• Søknadsskjema må fylles ut for at søknaden skal bli behandlet
• Ufullstendig søknad/manglende vedlegg medfører at søknaden kan avvises

* Legat for allmennyttige kulturfremmende tiltak i Arendal.
Gi økonomisk støtte til allmennyttige kulturfremmende tiltak i Arendal.
Vilkår
• Bankkontonummer må oppgis i søknaden
• Søknadsskjema må fylles ut for at søknaden skal bli behandlet
• Ufullstendig søknad medfører at søknaden kan avvises

* Legat til forskjønnelse av parker og anlegg for allmenn benyttelse i Arendal
Gi økonomisk støtte til forskjønnelse av parker og anlegg for allmenn benyttelse i Arendal.
Vilkår
• Bankkontonummer må oppgis i søknaden
• Søknadskjema må fylles ut for at søknaden skal bli behandlet
• Ufullstendig søknad medfører at søknaden kan avvises* Legat til utdanningsformål for ungdom fra Hisøy. Kan søkes til videregående utdannelse for ungdom fra tidligere Hisøy kommune.

* Doreus Olsen og hustru Annas legat. Bidrag kan søkes til utdannelse for ungdom fra tidligere Tromøy kommune. Søknader må være begrunnet.

* Aase Marthine Røers legat. Kan søkes av ubemidlet ungdom fra tidligere Tromøy kommune til faglig utdannelse ved fagskoler, universitet og høyskoler.

* Øyestad Sparebanks stipendiefond. Bidrag kan søkes til utdannelse av ungdom fra tidligere Øyestad kommune.

* Doctor Carsten Smiths legat. Til høyere utdanning, fortrinnsvis til universitets- og høgskoleutdannelse. Søkere må være hjemmeværende i tidligere Arendal kommune.

* Georg Hørsdal og hustrus legat for teologi- og musikkstuderende blinde og sterkt svaksynte. Det deles ut to porsjoner: Ett stipend til en blind eller sterkt svaksynt musikkstuderende som fortrinnsvis skal være kirkemusiker. Under ellers like vilkår vil kirkemusikkstuderende bli foretrukket. Det andre stipendiet skal utdeles til en blind eller sterkt svaksynt studerende ved en høyere læreanstalt. Under ellers like vilkår vil en teologistuderende bli foretrukket. Søknaden vedlegges likningsattest og eksamensvitnemål.


* Sosiale legater.

-Ole Dahl og hustru Annas legat. Sikre eldre enslige som er hjemmehørende i Arendal hjelp til pleie og omsorg under sykdom og/eller svakelighet, slik at disse lengst mulig skal kunne oppholde seg i sine hjem.
Vilkår
• Enslig
• Bosatt i Arendal
• Utskrift av skatteoppgjøret må legges ved søknad (selvangivelse godtas ikke)
• Bankkontonummer må oppgis i søknaden
• Søknadsskjema må fylles ut for at søknaden skal bli behandlet
• Ufullstendig søknad/manglende vedlegg medfører at søknaden kan avvises

-Legat for vanskeligstilte
Gi økonomisk støtte til beste for vanskeligstilte i Arendal.
Vilkår
• Fast bostedsadresse Arendal kommune
• Utskrift av skatteoppgjøret må legges ved søknad (selvangivelse godtas ikke)
• Bankkontonummer må oppgis i søknaden
• Søknadsskjema må fylles ut for at søknaden skal bli behandlet
• Ufullstendig søknad/manglende vedlegg medfører at søknaden kan avvises


- Legat for eldreomsorg: Gi økonomisk støtte til beste for vanskeligstilte eldre over 70 år i Arendal.
Vilkår
• Fast bostedsadresse Arendal kommune
• Utskrift av skatteoppgjøret må legges ved søknad (selvangivelse godtas ikke)
• Bankkontonummer må oppgis i søknaden
• Søknadsskjema må fylles ut for at søknaden skal bli behandlet
• Ufullstendig søknad/manglende vedlegg medfører at søknaden kan avvises


- Erna og Gurly Andersens legat: Sikre eldre enslige som er hjemmehørende i Arendal hjelp til pleie og omsorg under sykdom og/eller svakelighet, slik at disse lengst mulig skal kunne oppholde seg i sine hjem.
Vilkår
• Enslig
• Bosatt i Arendal
• Utskrift av saketteoppgjøret må legges ved søknad (selvangivelse godtas ikke)
• Bankkontonummer må oppgis i søknaden
• Søknadsskjema må fylles ut for at søknaden skal bli behandlet
• Ufullstendig søknad/manglende vedlegg medfører at søknaden kan avvises

-Aalholm og Foss legat: til ubemidlede familier eller ugifte eldre kvinner i tidligere Arendal kommune.

- H.T. Berge og hustrus legat: til økonomisk vanskeligstilte syke kvinner og menn i tidligere Arendal kommune.

- Chr. og Augusta Eydes legat: til økonomisk vanskeligstilte i tidligere Arendal og Hisøy kommuner.

- Ingeborg Engenes legat: til trengende bosatt i tidligere Flosta kommune.

- Bethesdas legat: til trengende eldre personer bosatt i tidligere Øyestad kommune.

- Nils G. Nerstens legat: trengende psykisk utviklingshemmede i Øyestad.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her