Aust-Agder Fylkeskommune kultur

* Støtte til kulturaktiviteter: Formålet med tilskuddet er å fremme et aktivt og variert kulturliv. Fylkeskommunal støtte kan gis til kulturtiltak iverksatt av organisasjoner og institusjoner på kulturområdet, kommuner og enkeltpersoner.
* Støtte til kulturminnevern: Formålet er å stimulere til og, å ta vare på den fysiske kulturarven. Tilskudd kan gis til kulturminneverntiltak iverksatt av enkeltpersoner, organisasjoner, interessegrupper, institusjoner og offentlige instanser.
* Tilskudd til immaterielt kulturvern: Immaterielt kulturvern er ivaretakelse av kunnskapen om håndverk, teknikker og historier, og alle typer "bakgrunnshistorier". Alle aktiviteter og tiltak som er knyttet til å verne om vår immaterielle kulturarv, kan søkes støtte til. Tilskudd kan gis til kulturminneverntiltak iverksatt av enkeltpersoner, organisasjoner, interessegrupper, institusjoner og offentlige instanser.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her