Grimstad Idrettsråds stipend

Stipendet er ment å være en oppmuntring og stimulering mot toppidrett, med sikte på videre utvikling av den enkelte person eller lag. Både enkeltutøvere og lagidretter kan søke. Betingelsen er at søkerne enten er medlem av en klubb/lag tilhørende Grimstad Idrettsråd, eller har bostedsadresse i Grimstad kommune. Utdelingen skjer ifm. årsmøtet i mars måned. Vanligvis i porsjoner à kr 3.000.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her