Buskerud

Barbara Vogler og Gudbrand Mos stipendfond

Stipendets formål er å gi oppmuntring, hjelp til videre utdanning eller lignende. Stipendet kan fordeles mellom flere kunstnere. Stipendet kan søkes av yngre kunstnere (inntil 45 år) med spesiell begavelse innen bildende kunst og ku... Les mer

Buskerud

Bertha og Henry Juel Andresens legat

Økonomisk støtte til ungdom under 25 år, hjemmehørende i Drammen og Lier, som står under tilsyn av Kriminalomsorg i frihet i Buskerud, til å kunne gjennomføre utdanning utover ungdomsskole, fortrinnsvis yrkesskole og handelsskole el... Les mer

Buskerud

Buskerud fylkeskommunes idrettsstipend

Idrett: * Utviklingsstipend for idrett. Fem idrettsstipend av kr. 20.000,- * Fylkesidrettspris, Ett stipend av kr. 50.000,-. Det gis kun anledning til å bli nominert til fylkesidrettsprisen. Les mer

Buskerud

Buskerud fylkeskommunes kulturstipend

*Utviklingsstipend kultur. Fem kulturstipend av kr 20.000,-. Stipendene skal gi inspirasjon og mulighet til å kunne uttrykke, eksponere og videreutvikle seg innen ulike kunst- og kulturuttrykk. Det kan søkes til gjennomføring av spe... Les mer

Buskerud

Drammen kommunes kunstnerstipend

Drammen kommunes kunstnerstipend kan tildeles personer eller grupper av profesjonelle kunstnere. Kommunekunstneren skal være et godt forbilde og talsperson for sitt kunstfelt. Ordningen skal gi profesjonelle kunstnere mulighet for e... Les mer

Buskerud

Drammen Næringslivsforenings Stipendiefond

Fondets formål er å gi studenter fra Drammensregionen stipendier for studier ved norske eller utenlandske høyskoler/universiteter, håndverksutdannelse eller stipendier til annen relevant yrkespraksis i Norge eller utlandet. Les mer

Buskerud

Drammen Overformynderis legater

* Legat til fordel for barn og ungdom under 18 år. Årlig avkastning kan deles ut til vanskeligstilt barn/ungdom under 18 år bosatt i Drammen, samt til blind ungdom bosatt i Drammen og Svelvik kommune, med formål videregående skolega... Les mer

Buskerud

Einar Juels Legat

Legatets avkastning skal gå til allmennyttige formål i Drammen og tidligere Buskerud fylke. Legatet er rettet mot foreninger og institusjoner, og ikke enkeltpersoner. Det kreves en kort redegjørelse for hva det søkes tilskudd til,... Les mer

Buskerud

Emmy og Thorleif Olsens legat

Til beste for uføre og handikappede i Røyken. Det er ikke presisert hvilke formål eller tiltak det kan søkes støtte til. Midler tildeles enkeltpersoner, dvs. uføre og handikappede i Røyken. Legatstyret ønsker ikke søknad fra organis... Les mer