Buskerud

Frantz Krüper og hustrus legat

For trengende sjøfolk og flygere i passasjer- og godstrafikk og deres etterlatte i Drammen, samt til hjelp til utdannelse for disses barn, idet trengende bosatte på Tangen skal være fortrinnsberettiget på like vilkår. Les mer

Buskerud

Gol kommunes legat for ungdom under utdanning

Legatet er oppretta ved samanslåing av følgjande legat: * Anna og Ola Nilsen Skagas legat: Legatet skal brukast til beste for ubemidla, evnerik ungdom frå Gol som vil søke skolar av alle slag etter avslutta folkeskole. * Kari og... Les mer

Buskerud

Hans Gustav Hoffs legat

Til videre utdannelse for ungdom i Kongsberg over 16 år med fullført lærlingeskole, eventuelt eksamen fra videregående kurs studieretning håndverk og industri. Les mer

Buskerud

Hemsedal kommune sitt legat

Formål: Avkastninga skal nyttast til tiltak for personar busett i Hemsedal som utifrå psykiske og fysiske behov treng praktisk hjelp for å kunne ta del i aktivitetar. Annet: Søkjar må vere busett i Hemsedal kommune Les mer

Buskerud

Hurum kommunes legater

* Sofie og Asle Røeds legat. Til fremme av husflidssaken i Hurum. Midlene skal brukes til støtte for ungdom som søker utdannelse ved videregående skole der husflidssaken er fremtredende og dermed går inn under legatets formål. Støna... Les mer

Buskerud

Iver Albert Juel og hustrus legat

Til utdannelse i praktisk eller teoretisk retning av elever som er utgått fra Drammen offentlige høiere almenskole (Drammen vg skole), og som er i besittelse av særlige evner eller anlegg, og hvis økonomiske forhold ellers ville sti... Les mer

Buskerud

Klara Haugans legat

Økonomisk støtte til vanskeligstilte barn og funksjonshemmede fortrinnsvis bosatt i Modum kommune. Til fordeling omkring kr 15–20.000 hvert annet år. Les mer

Buskerud

Klem-Skarsteens Legat

Klem- Skarsteens Legat har som formål å dele ut legatmidler/pengerstøtte til studenter fra Kongsberg som tar universitets- eller høyskoleutdannelse. Les mer