Buskerud

Kongsberg kommunes kulturstipend

Til personer bosatt i eller fra Kongsberg som ønsker å kvalifisere seg på ulike måter innenfor kultursektoren. Utvalg for kultur vurderer stipendenes størrelse i henhold til sakens art, varighet og totale kostnader. Stipend kan gis... Les mer

Buskerud

Landbruksdirektør G. Tandbergs legat

Til personer fra Nes som vil utdanne seg innen jord- og skogbruk samt gårdsdrift. Tilskudd kan også gis til 4H-klubber som arbeider for landbruket. Stipendiebeløp ca kr 500–1.000. Les mer

Buskerud

Laura og Kristian Klevens legat

Til en eller flere blinde/svaksynte som bor i Hol kommune. Ved utdeling skal det tas særlig hensyn til søkerens økonomiske forhold. Legatmidlene skal i hovedsak bistå søkerne med å komme ut av en isolert tilværelse, men kan også ben... Les mer

Buskerud

Lier kommunes legater

* Andreas Nilsen Fjeld og hustrus legat. Til yngre gutter og jenter til støtte for utdannelse ved skoler i praktisk yrkesbetont retning. Stipendiebeløp ca kr 50.000 fordelt på flere søkere. * Kristen O. Jensens legat. Til ungdom so... Les mer

Buskerud

Lydia og Harald Lyches Fond

Utdeling av gaver til allmennyttige formål. Søkere må være fra Drammen eller nærmeste omegn (nabokommunene). Det kan gis støtte til sosiale og kulturelle institusjoner og virksomheter (sykehjem, teater, museer, kirker, kor, korps et... Les mer

Buskerud

Modum Sparebanks jubileumsfond

Avkastningen av et fond på kr. 500.000 skal brukes til støtte for unge talenter innen idrett, sang og musikk og andre kulturaktiviteter som teater, drama, dans, film, foto og lignende i Modum. Hensikten er å fremme utviklingen av di... Les mer

Buskerud

Nore og Uvdal kommunes stipend

* Else og Olav Ditlev-Simonsens velferds og utdannelsesfond. Til videre utdannelse av ungdom bosatt i tidligere Uvdal kommune. Under ellers like vilkår vil den som velger utdannelse i yrker som vil komme hjembygda til gode først bl... Les mer