Buskerud

O. Bakkeruds legat

Bidrag til utdannelse eller start av levevei for ungdom i Øvre Eiker. Det kan også søkes bidrag til sosiale og kulturelle formål i Øvre Eiker. Søkere må legge ved ligningsattest vedr. egen ligning for siste år, skolebevis og skolevi... Les mer

Buskerud

Olav Prestmoens legat

Til skoleungdom fra Rollag kommune for utdannelse i praktisk retning, særlig jordbruk, hagebruk og skogbruk, - herunder husflid, snekker- og smiearbeid. Les mer

Buskerud

Sorenskriveren i Ringerikes legater

* H. Syvertsens stiftelse. Til vanskeligstilte personer i Ringerike, hvis økonomi er rammet ved ulykke, uhell, sykdom e.l. * Prydz' legat. Til kreftsyke, poliorammede eller tuberkuløse i Norderhov. * Aase Marie Helseths stiftelse o... Les mer

Buskerud

Støttelaget for sinnslidende i Buskeruds legat

Formål: Å yte økonomisk bistand til utdanning, opplæring og velferd for psykiatriske pasienter som har eller har hatt tilknytning til tidligere Lier Sykehus, nåværende psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Buskerud HF, eller andre av d... Les mer

Buskerud

Thea Braathens legat

Formål: å bidra til at barn og unge (inntil 12 år, og i særlige tilfelle inntil 18 år) bosatt i Øvre Eiker som er i en vanskelig livssituasjon, får en mulighet til positiv livsutfoldelse og samarbeid med andre barn/unge og voksne.... Les mer

Buskerud

Ungdomsstipend fra Sparebank1

Søkere må være mellom 15 og 23 år og ha et kontoforhold i SpareBank1 Kongsberg. Det er ingen spesiell begrensning i bruken av stipendet, - men det forutsettes benyttet til opplæring, trening, videreutvikling e.l. Sammen med søknaden... Les mer

Buskerud

Winnæs' legat

Organisasjoner, foreninger og personer kan søke støtte til trivselstiltak eller velferdstiltalk for eldre i Nedre Eiker kommune fortrinnsvis i området Solberelva/Solbergmoen/Winnæs. Dette kan være enkeltstående arrangementer, turer... Les mer