Buskerud fylkeskommunes kulturstipend

*Utviklingsstipend kultur. Fem kulturstipend av kr 20.000,-. Stipendene skal gi inspirasjon og mulighet til å kunne uttrykke, eksponere og videreutvikle seg innen ulike kunst- og kulturuttrykk. Det kan søkes til gjennomføring av spesielle tiltak, studier, reiser og prosjekter.
* Fylkeskulturpris. En stipend av kr 50.000,-. Kulturprisen skal deles ut som en markering av fremragende kulturarbeid, som har betydning for hele fylket, eller som gjør Buskerud kjent på en positiv måte nasjonalt eller internasjonalt. Kulturprisen skal gå uavkortet til en person eller til en bestemt gruppe. Det gis ikke adgang til å søke om prisen, kun til å fremme forslag om kandidater.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her