Drammen Overformynderis legater

* Legat til fordel for barn og ungdom under 18 år. Årlig avkastning kan deles ut til vanskeligstilt barn/ungdom under 18 år bosatt i Drammen, samt til blind ungdom bosatt i Drammen og Svelvik kommune, med formål videregående skolegang, livsopphold/underhold.
* Legat til støtte for ungdom over 18 til 25 år, og voksne i Drammen. Årlig avkastning kan deles ut til økonomisk vanskeligstilt ungdom/voksne i Drammen, til videregående utdannelse generelt, samt til opplæring/utdannelse i praktiske fag, eventuelt til anskaffelse av maskiner etc.
* Ingeborg Halck Syvertsens legat. Av den årlig avkastning skal halvparten deles ut i to like store porsjoner til seriøst studerende og/eller utøvende musikere eller sangere fra Drammen og omegn.
* Legat for lærere (fast ansatt) i grunnskolen i Drammen. Årlig avkastning kan deles ut til rekreasjon, stipendier til reiser eller annen form for etterutdanning, som støtte til kurs eller ekskursjoner for grupper av lærere/førskolelærere i grunnskolen i Drammen.
* Legat til hjelp for alvorlig syke i Drammen, samt til bekjempelse av alvorlige sykdommer. Fortrinnsvis til personer i Drammen som trenger bidrag til behandling av alvorlige sykdommer, og til pleie eller rekonvalesens under slike sykdommer. Kan også gis til helsereiser/helseopphold.
* Legat til økonomisk vanskeligstilte voksne personer i Drammen. Fortrinnsvis til eldre og/eller syke som trenger støtte og hjelp, til økonomisk vanskeligstilte personer over 60 år, til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier, til økonomisk vanskeligstilte handelsmenn/sjømenn/bryggearbeidere med etterlatte. Kan også utdeles til personer som er økonomisk vanskeligstilt p.g.a. sykdom, ulykke eller som har en funksjonshemming og derav trenger ekstra støtte og hjelp.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her