Finnmark

Stipendiefond for fiskeriungdom fra Nordkapp

For ungdom fra Nordkapp kommune som i forbindelse med høyere utdanning, eller forskning knyttet til den lokale fiskerinæringen eller nært beslektede næringer. Det søkes fortløpende med søknadsfrist ultimo mai. Søknad må inneholde pe... Les mer

Finnmark

Vardø kommunes legater

* Sammenslåtte utdanningslegater i Vardø kommune. Til ungdom registrert bosatt i Vardø kommune og som tar utdanning fortrinnsvis etter avsluttet videregående utdanning. utdelingen skal fortrinnsvis skje første halvår. Blir annonsert... Les mer