Alta kommunes kulturstøtte

* Kulturstipend. Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur deler ut kommunens kulturstipend, foreløpig fastsatt til kr 20.000. Enkeltpersoner, lag og foreninger i Alta kan søke.
* Kulturpris. Hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur deler ut kommunens kulturpris. Enkeltpersoner, lag og foreninger i Alta kan sende inn forslag på kandidater.
* Utviklingstilskudd for ungdom. Ungdom under 20 år som velger å reise fra Alta for å gå på videregående skole eller folkehøyskole for dermed å kunne utvikle seg og/eller utøve sin idrett eller annen uttrykksform kan søke om utviklingstilskudd.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her