Gottfred Pedersens minnefond

Til hjelp for personer hjemmehørende i Finnmark, som søker høyere musikkfaglig utdannelse gjennom studier ved konservatorier eller høyskoler, eller på annen måte søker å kvalifisere seg som musiker eller musikkpedagog. Attest fra musikkonservatorium eller musikkhøyskole om at søkeren har vist særlige musikalske evner må fremlegges. Uregelmessig utdeling, - planlagt hvert 2. år, partall.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her