LO's stipendfond for Sør-Varanger

LO-medlemmer med folkeregister adresse i Sør-Varanger kan øke stipend for gjennomføring av ulike studier. Stipendets størrelse vil til enhver tid være avhengig av fondets størrelse. Dette blir avgjort av styret, på første styremøte etter at søknadsfristen er utløpt. Søknadsfrist blir annonsert og nærmere angitt i Sør-Varanger avis, normalt i oktober/november. Søknadene blir behandlet og avgjort i styremøte til LO i Sør-Varanger, senest i løpet av desember hvert år. LO-medlemskap skal være bekreftet av den lokale LO-organisasjonen som man tilhører. Det tildeles stipend for følgende utdanning: Universiteter og høyskoler, videregående skole, folkehøyskoler og grunnskole eller tilsvarende i voksenopplæringsorganisasjonenes regi. Utdanning av kortere varighet til etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket du er i, eller omskolering til annet yrke. Paragraf 20 opplæring. Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrift med egenandel/egne utgifter for søker. Søknader som er ufullstendig utfylt/ikke dokumentert vil bli avslått. Avslag på stipend begrunnes normalt ikke, men man får brev om avslaget. Det er en absolutt forutsetning for eventuelt stipend, at man har egne utgifter knyttet til det man søker stipend for. Studier som er fullfinansiert av eks. arbeidsgiver/tilsvarende, gis det ikke stipend til.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her