Loppa kommunes stipend

Kan utdeles inntil 3 år til elever som tar videregående utdanning, også utenfor eget fylke. Med vg utdanning menes grunnutdanning utover 10-årig grunnskole. Stipend utdeles ikke til elever som mottar utdanningsstønad fra offentlige trygdemidler. Søkere må være bosatt Loppa kommune (registrert i folkeregisteret). Stipendiebeløp: Til fordeling ca kr 60.000.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her