Seminarii Laponici fond

Fondet administreres av Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, og avkastningen skal ytes som stipend til studenter som tar samisk som en del av lærerutdanningen. Stipendet er til utdeling hvert annet år, til studenter ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Bodø og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Stipendets formål er å styrke lærersituasjonen i områder hvor samisk språk og /eller samer er i minoritet, og hvor mangelen på lærere med samiskspråklig kompetanse er betydelig. Dette innebærer at en ved ellers likeverdige søknader vil prioritere samiske studenter som har sørsamisk eller lulesamisk språkbakgrunn og med tilhørighet til disse områder, og/eller samiske studenter med samisk språkbakgrunn fra sjøsamiske områder, eller fra områder i svensk eller finsk Sápmi. Ved tildeling av stipendet vektlegges det at studentene i tillegg kan vise til aktivt samfunnsengasjement i samiske spørsmål og/eller urfolksspørsmål. Andre forhold ved studentens samfunnsengasjement kan også vektlegges. Ved tildeling av stipendet vil det vektlegges at studentene kan vise til god progresjon i sin lærerutdanning.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her