Hedmark

A.N. Onsums Legat

Formål: Til gårdbrukere og andre verdig trengende som uten egen skyld har kommet i vanskeligheter. Slektninger samt innbyggere i Åsen skolekrets har fortrinnsrett. Les mer

Hedmark

Anders Hommelstads legat

Søker må være fra Vang eller Løten og ta sikte på en faglig utdannelse i jordbruk, skogbruk eller meieribruk. Stipendiebeløp ca kr 2.000. Les mer

Hedmark

Berger skoles legater

* Bernh. og Julie Bergersen, f. Heibergs legat. Kan søkes av ungdom fra Øvre Rendal til teoretisk eller praktisk utdannelse utenfor bygda. * Lina Heibergs legat. Til bra, strevsomme mennesker mellom 65 og 70 år som har bodd i Øvre R... Les mer

Hedmark

Christoffer Dahl og hustru Berthe Dahls legat

Formål: 1. Å gi tilskudd til foreninger og institusjoner i Elverum til forebyggende, positivt holdningsskapende tiltak for barn og ungdom. 2. I spesielle tilfeller å kunne gi stipendier til videre utdanning, praktisk eller teoretisk... Les mer

Hedmark

Eline og August Rindals Legat

Renteinntekter deles ut til voksen skoleungdom (18 år innev. år) med fast bopel i Brøttum prestegjeld. Også eldre personer kan søke om å få hjelp på samme vilkår når det gjelder kurs og videreutdanning for deres yrke og stilling, e... Les mer

Hedmark

Elisabets minne

Til farløse eller foreldreløse barn fra Grue til høyere utdannelse. Stipendiebeløp kr 1.000–5.000. Søknadsfrist: Kunngjøres i lokalpressen, vanligvis primo januar. Les mer

Hedmark

Elverum kommunes legater

* Helse-, omsorg- og pleieformål. En alminnelig stiftelse som ved avkastning av stiftelsens midler skal gi økonomisk bidrag til enkeltmennesker i en vanskelig økonomisk livssituasjon, institusjoner for å bedre bo- og arbeidsforhold,... Les mer

Hedmark

Even Syversen Ringstads legat

Renteinntekter deles ut til trengende gårdbrukere, småbrukere og hageeiere til nydyrking eller forbedring av jord eller hage, nybygg eller utbedring av hus. Innbyggere på Ring og Søndre Brøttum er fortrinnsberettiget. Les mer