Hedmark

Even Syversen Ringstads legat

Renteinntekter deles ut til trengende gårdbrukere, småbrukere og hageeiere til nydyrking eller forbedring av jord eller hage, nybygg eller utbedring av hus. Innbyggere på Ring og Søndre Brøttum er fortrinnsberettiget. Les mer

Hedmark

Gullsmed K.O. Libergs legat

Til flinke håndverkere i Hamar, som ved avlagt fagprøve har vist at de er dyktige i faget. Stipendiet skal benyttes til videre utdannelse ved fagskoler eller ved å arbeide andre steder. I særskilte tilfeller kan håndverkslærlinger y... Les mer

Hedmark

Gunnar Budde Berghs Legat

Legatets formål er utbetaling til personer som er kommet i vanskeligheter på grunn av sykdom, ulykker eller lignende, og ellers trengende eldre og barn i Tynset og omegn. Les mer

Hedmark

Gunnar Sabros legat

Til ungdom fra Østerdalen (Elverum, Trysil og nordenforliggende kommuner) som søker praktisk fagutdanning i skogbruk. Stipendet kan søkes av: A. Lærlinger i skogbruket med godkjent lærlingekontrakt, B. Elever på grunnkurs/videregåen... Les mer

Hedmark

Hallvard Trættebergs stipend

Til kunstnere og kulturarbeidere som arbeider innenfor det tradisjonelle kulturområdet og har tilknytning til Løten eller ønsker å arbeide der. Stipendbeløp: ca kr 33.000. Stipendet deles ut hvert 2. år, - neste gang i 2015 med søkn... Les mer

Hedmark

Hamar kommunes legater

* Bokhandler M. Gravdahl, hustru Ragni Marie og Amtmann Heidmans legat. Til evnerik ungdom som har gjennomgått videregående skole i Hamar eller Høgskolen i Hedmark avdeling for lærerutdanning i Hamar. Stipendbeløp ca kr 1000,-. Søkn... Les mer

Hedmark

Hedmark Bondelags stipendiefond

Til ungdom innen bondeyrket i Hedmark fylke som har gjort seg fortjent til støtte til videre utdanning på de forskjellige områder innen jord- og skogbruk. Styret legger vekt på å finne frem til ungdom som driver med spesielle prosje... Les mer

Hedmark

Hedmark fylkeskommunes tilskudd og stipend

* Kunstnerstipend. 2-årig arbeidsstipend à kr 154.000 pr. år for kunstnere bosatt i Hedmark. Materialstipend kr 55.000. Kunngjøres i dagspressen og på fylkeskommunens hjemmesider. * Idrettsstipend. Stipend til idrettsutøvere/ledere... Les mer

Hedmark

Hedmark og Oppland musikkråds stipend

Til ungdom fra Hedmark og Oppland som er under videregående musikkutdanning. Stipendet kan brukes til kurs, spilletimer, hospitantopphold e.l. Søknadsskjema kan hentes fra rådets hjemmeside, eller fås ved henvendelse til kontoret. Les mer