Hedmark

Gullsmed K.O. Libergs legat

Til flinke håndverkere i Hamar, som ved avlagt fagprøve har vist at de er dyktige i faget. Stipendiet skal benyttes til videre utdannelse ved fagskoler eller ved å arbeide andre steder. I særskilte tilfeller kan håndverkslærlinger y... Les mer

Hedmark

Gunnar Budde Berghs Legat

Legatets formål er utbetaling til personer som er kommet i vanskeligheter på grunn av sykdom, ulykker eller lignende, og ellers trengende eldre og barn i Tynset og omegn. Les mer

Hedmark

Gunnar Sabros legat

Til ungdom fra Østerdalen (Elverum, Trysil og nordenforliggende kommuner) som søker praktisk fagutdanning i skogbruk. Stipendet kan søkes av: A. Lærlinger i skogbruket med godkjent lærlingekontrakt, B. Elever på grunnkurs/videregåen... Les mer

Hedmark

Hallvard Trættebergs stipend

Hallvard Trættebergs stipend er et arbeidsstipend til kunstnere og kulturarbeidere som arbeider innenfor det visuelle kunstfeltet. Stipendet er på kr. 33.000,-. Visuell kunst: I henhold til statuttene er Hallvard Trættebergs stipe... Les mer

Hedmark

Hamar kommunes legater

* Bokhandler M. Gravdahl, hustru Ragni Marie og Amtmann Heidmans legat. Til evnerik ungdom som har gjennomgått videregående skole i Hamar eller Høgskolen i Hedmark avdeling for lærerutdanning i Hamar. Stipendbeløp ca kr 1000,-. Søkn... Les mer

Hedmark

Hedmark Bondelags stipendiefond

Til ungdom innen bondeyrket i Hedmark fylke som har gjort seg fortjent til støtte til videre utdanning på de forskjellige områder innen jord- og skogbruk. Styret legger vekt på å finne frem til ungdom som driver med spesielle prosje... Les mer

Hedmark

Haakon Gjems fond

Til fremme av kultur og godt ungdomsmiljø på Grue Finnskog. Lag, foreninger og enkeltpersoner som har eller skal sette i gang prosjekt som de mener kan være berettiget til tilskudd kan søke. Les mer

Hedmark

Ingeborg og Arne Holmens legat

Til enslige kvinner eller menn, ev. ektefeller, bosatt i Grue, som p.g.a. sykdom eller liknende sitter i vanskelige økonomiske kår. Utdelingen skal skje før jul hvert år og tilstiles de begunstigede julaften. Utbetalingen kan foreg... Les mer

Hedmark

Innlandet fylkeskommune tilskudd og stipend

* Stipend for etablerte kunstnere. Innlandet fylkeskommunes stipend til etablerte kunstnere har som formål å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk elle... Les mer

Hedmark

Innlandet musikkråds stipend

Hvert år deler Innlandet musikkråd ut stipend til en eller flere unge, talentfulle musikerspirer mellom 13 og 19 år. Stipendsummen er 15.000,-. Stipendet kan brukes til reise, kurs, spilletimer eller annet som kan bidra til å ta noe... Les mer