Hedmark

Oddvin Kjos' legat

Legatet er for for ungdom bosatt i tidligere Ringsaker Kommune. I praksis veksles det mellom, utdanning innen handel/økonomi, håndverk og jordbruk. Rentene av kr. 340.000,- skal deles ut til ungdom innen tidligere Ringsaker ko... Les mer

Hedmark

Olga Melbys legat

Til utdannelse for ubemidlede unge mennesker, - fortrinnsvis i alderen 12 til 26 år og hjemmehørende i Åsnes. Midlene skal gis som støtte og hjelp under skolegang og videregående undervisning ved teoretiske studier eller til kurser... Les mer

Hedmark

Peder Guldmoen og hustru Jennys legat

For unge musikkstudenter (høgskole/universitetsnivå) med opprinnelse i Hedmark. Stipendet deles ut hvert 3 - 4 år med en porsjon på ca kr 15.000, neste utdeling i 2015. Les mer

Hedmark

Rendalen kommunes legater

Rendalen kommune: * Rendalen skoglegat. Arbeid med skogkultur for skogeiere i Rendalen kommune. * Rendalen pleie, omsorg og sosiallegat. Arbeid innenfor pleie, omsorg, helse og sosialområder i Rendalen kommune. * Rendalen barn... Les mer

Hedmark

Rescon Mapeis studiestipend

Som et ledd i bedriftens satsing innen teknologiutvikling, utlyses stipend til student ved norsk universitet eller høgskole innen et av fagområdene: • KJEMI • MATERIALTEKNOLOGI • BYGGFAG Stipendet, som er på kr 15.000, vil bli u... Les mer

Hedmark

Ringsaker kommunes legatfond

Av renteavkastningen fra legatfondene nevnt nedenfor skal det hvert år før jul deles ut midler til personer som er kommet i vansker på grunn av sykdom, ulykker eller lignende. Det kan også deles ut til humanitære organisasjoner,... Les mer

Hedmark

Rosenbergs legat

Tildeles elev fra Østerdalen, fortrinnsvis Åmot, som går på Hamar Katedralskole. Stipendiebeløp under kr 1.000. Les mer

Hedmark

Sigrid Schuleruds legat

Sigrid Schuleruds legat søker enslige kvinner i Kongsvinger, fortrinnsvis i Brandval, som trenger økonomisk støtte. Dette enten av sosiale hensyn eller i forbindelsen med utvikling av egen virksomhet. Det bør vedlegges en beskrivels... Les mer