Hedmark

Skogselskapet i Hedmarks legater

* Hallstein Øvergaard og hustrus legat. Til utdannelse av dyktige skogbrukere, f.eks. ved å yte bidrag til opphold ved Landbrukshøyskolens skogbruksavd., skogskoler, studiereiser etc. Fortrinnsvis til unge personer født/fastboende i... Les mer

Hedmark

Soknepresten i Folldals legater

* Bersvend og Pernille Sandbakkens legat. Til skolegang, menighetsarbeid samt "lindring av nød". Med skolegang forstås i denne sammenheng utdannelse som ikke finansieres av Statens lånekasse for utdanning. * Anne og Ole Olsen Dalen... Les mer

Hedmark

Stange kommunes kunstnerstipend

Til yrkesaktive kunstnere som er bosatt og arbeider i Stange. Kan gis som utdanningsstipend, etableringsstipend eller som reise- og arbeidsstipend. Søknad må inneholde en plan for bruk av stipendiet, kostnadsoverslag, finansieringsp... Les mer

Hedmark

Stange kommunes legater

* Kirsti og Erling Andresens legat FORMÅL: Støtter tiltak rettet mot eldreomsorg innen Tangen sogn. *Anna og Erling Holens legat FORMÅL: Til understøttelse til gamle og syke i Stange kommune med liten betalingsevne. Understøtte... Les mer

Hedmark

Stor-Elvdalen legatkontor

Stor-Elvdal har et meget stort antall legater og det deles årlig ut renteavkastningen, først og fremst til sosiale formål og til utdanning. Søknadsskjema er utlagt på Servicekontoret, Stor-Elvdal kommune, og ligger også på legatkon... Les mer

Hedmark

Sør-Odal kommunes legater

* Bernt Aarstads legat. Ungdom hjemmehørende i Sør-Odal kan tildeles stipend for håndverksmessig utdanning. Søkere utenom Sør-Odal kan tildeles stipend så fremt de er nærmere beslektet med testator. Søknadsskjema fås ved henvendelse... Les mer

Hedmark

Vangerud og Hals legat

Til spesialisering og etterutdanning for lærere som arbeider i barne- og ungdomsskolen i Brandval og Grue. Til utdeling ca kr 50.000 pr år. Beløpets størrelse kan variere etter rentenivået det enkelte år. Midlene fordeles etter hvor... Les mer

Hedmark

Våler kommunes legat

Til ungdom og andre fra Våler under utdanning, til psykisk/somatisk syke under behandling, til lag/foreninger/enkeltpersoner som utfører humanitært arbeid på lokalplan. Utdeling av forrige års avkastning skjer hvert år etter at styr... Les mer