Eline og August Rindals Legat

Renteinntekter deles ut til voksen skoleungdom (18 år innev. år) med fast bopel i Brøttum prestegjeld. Også eldre personer kan søke om å få hjelp på samme vilkår når det gjelder kurs og videreutdanning for deres yrke og stilling, eller attføring for den som blir funksjonshemmet eller invalid på grunn av ulykke. Utenfor Brøttum prestegjeld har etterkommere etter August Rindals tre søsken, Mathea Nilsen, Sigurd Rindal og Anton Rindal, og etterkommere etter Eline Rindals slektning, Ragnhild Knutsen, rett til å søke legatet på samme vilkår som de øvrige.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her