Elverum kommunes legater

* Helse-, omsorg- og pleieformål. En alminnelig stiftelse som ved avkastning av stiftelsens midler skal gi økonomisk bidrag til enkeltmennesker i en vanskelig økonomisk livssituasjon, institusjoner for å bedre bo- og arbeidsforhold, lag og foreninger som på frivillig basis ønsker å forebygge medlemmers eller gruppers helse- og omsorgssituasjon, nytte og glede for eldre i Elverum. Stiftelsens virkeområde er Elverum kommune.
* Utdanning. En alminnelig stiftelse som ved avkastning av stiftelsens midler skal gi økonomisk bidrag til utdanning innen videregående skole, allmennfaglig og yrkesorientert studieretning, utdanning ved universitet, høgskoler m.v., og søkere som ønsker å kvalifisere seg ytterligere ved faglig utdanning. Personer bosatt eller oppvokst i Elverum kommune kan søke om midler. Peder Guldmoens og Hustru Jenny legat for unge musikkstudenter (høgskole/universitetsnivå) med opprinnelse i Hedmark er innlemmet i legat for utdanning. Stipendiet deles ut hvert 3-5 år. Seneste utdeling skjedde i 2021.
* Jord, skog og bygdeutvikling. En alminnelig stiftelse som ved avkastning av stiftelsens midler skal gi økonomisk bidrag til medvirke til etablering og medvirke til utvikling av næringsvirksomhet, lokalsamfunnstiltak som fremmer bosetting, miljø og kultur, fremme av godt dyrevern i hele kommunen og barne- og ungdomsarbeid i Elverum. Stiftelsen skal samarbeide med de kommunale jordfond, bruk av statlige eller andre virkemidler tilført kommunen. Stiftelsens virkeområde er Østre Elverum.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her