Even Syversen Ringstads legat

Renteinntekter deles ut til trengende gårdbrukere, småbrukere og hageeiere til nydyrking eller forbedring av jord eller hage, nybygg eller utbedring av hus. Innbyggere på Ring og Søndre Brøttum er fortrinnsberettiget.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her