Gullsmed K.O. Libergs legat

Til flinke håndverkere i Hamar, som ved avlagt fagprøve har vist at de er dyktige i faget. Stipendiet skal benyttes til videre utdannelse ved fagskoler eller ved å arbeide andre steder. I særskilte tilfeller kan håndverkslærlinger ytes stønad for å kunne delta i skole eller kurs av interesse for sine fag. Under ellers like forhold er gullsmedfaget fortrinnsberettiget.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her