Hamar kommunes legater

* Bokhandler M. Gravdahl, hustru Ragni Marie og Amtmann Heidmans legat. Til evnerik ungdom som har gjennomgått videregående skole i Hamar eller Høgskolen i Hedmark avdeling for lærerutdanning i Hamar. Stipendbeløp ca kr 1000,-. Søknadsfrist: 15. oktober. Det er nødvendig med eget søknadsskjema som fås fra legatstyrer.
* Signe Funders legat. Legatet skal gi støtte til økonomisk vanskeligstilte, samt støtte til ferieopphold for eldre og funksjonshemmede. 75 % av avkastningen skal utbetales til søkere fra Hamar, mens 25 % skal utbetales til søkere fra Hedmark fylke for øvrig. Utlyses i lokalpressen og det søkes ved hjelp av et vanlig brev vedlagt siste utgitte ligningsattest. Kontaktinformasjon: Hamar kommune, avdeling Levekår og folkehelse, Pb 4063, 2306 Hamar.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her