Hedmark Bondelags stipendiefond

Til ungdom innen bondeyrket i Hedmark fylke som har gjort seg fortjent til støtte til videre utdanning på de forskjellige områder innen jord- og skogbruk. Styret legger vekt på å finne frem til ungdom som driver med spesielle prosjekter eller oppgaver innen tradisjonelt landbruk, landbruksbasert bygdeutvikling eller miljø- og ressursplaner. Det gis ikke midler til vg skole eller generelle studieutgifter.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her