Hedmark fylkeskommunes tilskudd og stipend

* Kunstnerstipend. 2-årig arbeidsstipend à kr 154.000 pr. år for kunstnere bosatt i Hedmark. Materialstipend kr 55.000. Kunngjøres i dagspressen og på fylkeskommunens hjemmesider.
* Idrettsstipend. Stipend til idrettsutøvere/ledere som bor i fylket. Sum til fordeling kr 50.000.
* Tilskudd til fylkesledd av frivillige organisasjoners barne- og ungdomsaktivitet, tilskudd til voksenopplæring i studieforbundene, tilskudd til medarbeideropplæring, tiltak for spesielle grupper.
* Søknader til allmennkultur.
* Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig flerkulturell virksomhet.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her