Ingeborg og Arne Holmens legat

Til enslige kvinner eller menn, ev. ektefeller, bosatt i Grue, som p.g.a. sykdom eller liknende sitter i vanskelige økonomiske kår. Utdelingen skal skje før jul hvert år og tilstiles de begunstigede julaften. Utbetalingen kan foregå til én enkelt eller flere etter behov.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her