Nord-Odal kommunes kulturpris og kulturstipend

* Nord-Odal kommunes kulturpris
Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlige, eller som har vist god skapende virksomhet. Begrunnede forslag på kandidater kan fremmes av alle innbyggere/foreninger i kommunen.

* Nord-Odal kommunes stipend til unge lovende kulturutøvere
Stipend kan tildeles enkeltpersoner som har vist et talent innen et kulturområde.
Stipendet gis for å stimulere til videre utvikling av utøveres talent. Begrunnede
forslag på kandidater kan fremmes av alle innbyggere/foreninger i kommunen.
Spesielt foreningene oppfordres til å fremme forslag på kandidater fra egne rekker.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her