Olga Melbys legat

Til utdannelse for ubemidlede unge mennesker, - fortrinnsvis i alderen 12 til 26 år og hjemmehørende i Åsnes. Midlene skal gis som støtte og hjelp under skolegang og videregående undervisning ved teoretiske studier eller til kurser for praktisk opplæring av enhver art. Stipendiebeløp: Porsjoner på inntil ca kr 1.000.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her