Rendalen kommunes legater

Rendalen kommune:
* Rendalen skoglegat. Arbeid med skogkultur for skogeiere i Rendalen kommune.
* Rendalen pleie, omsorg og sosiallegat. Arbeid innenfor pleie, omsorg, helse og sosialområder i Rendalen kommune.
* Rendalen barne- og ungdomslegat. Støtte til ungdom under utdanning og barne- og ungdomsarbeid i Rendalen kommune.
* Rendalen sang og musikklegat. Arbeid innenfor sang- og musikklivet i Rendalen kommune.
* Ingeborg Ruth og Rode R Wardenærs mindelegat. Bevaring og fremme av kulturminner for Øvre Rendal.
* Rendalen kirkelegat. Vedlikehold og utsmykning av kirkene og kirkegårdene i Rendalen.
Øvrige legater i kommunen:
* Marie Sjølies legat. Til oppførelse og drift av et tuberkulose- eller sykehjem for Ytre Rendal.
* Karl Øvergaards minne legat. Til opphjelp av smånæringer, fortrinnsvis landbruksrelaterte, og næringsliv for øvrig i Rendalen.
* Morten Romenstads aktivitetsfond. Støtte til funksjonshemmede barn og unge opptil 22 år som er bosatt i Rendalen.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her