Ringsaker kommunes legatfond

Av renteavkastningen fra legatfondene nevnt nedenfor skal det hvert år før jul deles ut midler til personer som er kommet i vansker på grunn av sykdom, ulykker eller lignende.

Det kan også deles ut til humanitære organisasjoner, stiftelser eller lignende som arbeider for å hjelpe vanskeligstilte mennesker.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her