Skogselskapet i Hedmarks legater

* Hallstein Øvergaard og hustrus legat. Til utdannelse av dyktige skogbrukere, f.eks. ved å yte bidrag til opphold ved Landbrukshøyskolens skogbruksavd., skogskoler, studiereiser etc. Fortrinnsvis til unge personer født/fastboende i Stor-Elvdal, men også Ytre Rendalen og andre steder i Østerdalen. Den årlig utdeling varierer. Søknadsfristen blir annonsert lokalt, vanligvis i mars. Kontonummer må oppgis i søknaden.
* Ole Evenstads legat. Til unge personer fra Østerdalen som vil skaffe seg praktisk eller teoretisk utdannelse i skogbruk. Den årlige utdeling varierer.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her