Våler kommunes legat

Til ungdom og andre fra Våler under utdanning, til psykisk/somatisk syke under behandling, til lag/foreninger/enkeltpersoner som utfører humanitært arbeid på lokalplan. Utdeling av forrige års avkastning skjer hvert år etter at styret har bestemt formålet og utlysning har funnet sted. NB: I forarbeidene til statuttene er det understreket at finansiering av utdanning ikke er et prioritert område da alle i dag har mulighet for studiefinansiering. Utlysning skjer i minst to lokalaviser innen 10. september hvert år.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her