Vangerud og Hals legat

Til spesialisering og etterutdanning for lærere som arbeider i barne- og ungdomsskolen i Brandval og Grue. Til utdeling ca kr 50.000 pr år. Beløpets størrelse kan variere etter rentenivået det enkelte år. Midlene fordeles etter hvor mange vekttall den enkelte lærer tar i form av etterutdanning. Kravet for å få utbetalt beløpet er at den som søker kan legge frem bestått eksamen. Også andre lærere som ikke er tilknyttet ungdomsskolen kan søke og stipendier kan også tilfalle lærere fra andre deler av Hedmark hvis det ikke er mange nok søkere fra Brandval og Grue.

Vil du søke på legatet? Kjøp Legathåndboken

Ønsker du å søke på dette legatet eller finne flere legater som passer for deg? Du finner nødvendig informasjon om søknadsfrist, søknadsprosedyre og kontaktinformasjon for dette legatet, samt over 2000 andre legater i Legathåndboken. Kjøp boken her