Hordaland

Bergen Katedralskoles legater

Velferdslegat for elever. Beregnet for elever med særskilt økonomisk og/eller sosial situasjon. * Harald Meltzer og hustrus legat for elever. Beregnet for elever med særskilt økonomisk og/eller sosial situasjon. * Johan Niel... Les mer

Hordaland

Bergen Røde Kors' legater og fond

* Dagny og Bjarne Endresens Legat. Til psykisk utviklingshemmede og blindesaken på Vestlandet, fortrinnsvis til utdanning og skolering. * Guro Tønjums Olsens Legat. Til beste for pensjonister eller uføre i Bergen, som bidrag til s... Les mer

Hordaland

Bergen Skipperforenings legater

* Skipsreder Jacob Christensens legat. Til støtte for skibsførere, 1. styrmenn og 1. maskinister, samt andre grader. Søkere må være hjemmehørende i Bergen. Søknadsfrist: Ingen, men utbetaling 11. oktober hvert år. Støttebeløp: Porsj... Les mer

Hordaland

Bryggeriarbeider Johannes J. Gjesdal og hustrus legat

Til norsk eller utenlandsk universitets- eller akademisk høyskoleutdanning for unge menn og kvinner, hvis fedre er - eller såfremt fedrene er døde - var norske kroppsarbeidere. Stipendiatene må være født i Bergen, og stadig ha fast... Les mer

Hordaland

Bømlo kommune sitt kulturstipend

*Kulturpris. Som ein stimulans for det lokale kulturlivet vil utval for oppvekst, kultur og idrett, dela ut kulturprisen på kr 20 000,- til kunstnarar/kulturarbeidarar/lag med tilknyting til Bømlo kommune. Summen kan også delast på... Les mer