Hordaland

Claus Johan Stamers legat

Støtten skal gå til utdannelse, videreutdanning eller annet som bidrar til at mottaker kan komme seg i arbeid igjen. Stiftelsen kan også støtte tiltak og aktiviteter for økt livskvalitet for fysisk funksjonshemmede som det offent... Les mer

Hordaland

David Johnsens Fond

Til ungdom fra Radøy til videregående studier, - i første rekke innen håndverks-, handels- og landbruksfag. Stipendmotaker må være født i Radøy kommune. Stipendiebeløp: Diverse porsjoner à kr 3.000. Les mer

Hordaland

Den Sudmannske Stiftelse

Madam Divert Henricha Vedeler ble født 6.8.1802 og giftet seg i 1826 med Clamer Sudmann som drev bakeri i Vaskerelvsgaten. De fikk datteren Adelheid. Clamer døde i 1856 og mor og datter drev bakeriet videre. Adelheid viste seg som... Les mer

Hordaland

Edv. Weis legat

Til funksjonshemmede i Kvinnherad. Legatandeler på 1–3.000 kr har de siste årene vært gitt til 5-10 søkere. Trivselstiltak og hjelpetiltak som ikke blir dekket av offentlige ordninger blir prioritert. Les mer

Hordaland

Eidfjord kommunes legater

* Ellef L. Hereid og hustru Ingeborg O. Hereid sitt legat. Til innbyggjarar i Eidfjord som har trong for spesielle tiltak for å betra livssituasjonen. Dette gjeld tiltak som ikkje fell innunder offentlege støtteordningar. Det er ikk... Les mer

Hordaland

Familien Brynildsens legat

Legatet skal tilgodese og støtte allmennyttige institusjoner som arbeider til beste for Bergen og omliggende distrikt. Følgende institusjoner er spesielt nevnt som begunstiget i legatets statutter: Chr. Michelsens Institutt, Handels... Les mer

Hordaland

Fjell kommunes kulturstipend

Ei eller fleire kulturstipend kan delast ut til bildande kunstnarar, kunsthandverkarar, musikarar, songarar, skodespelarar, journalistar, forfattarar, dansarar, idrettsutøvarar og liknande. Personar som har utmerkt seg særleg innan... Les mer

Hordaland

Fondet av 1949 for Bergen handelsstand

Til beste for handelsstanden i Bergen, til utdannelse av unge handelsfolk eller til opphjelp av Bergen næringsliv. Det deles ut varierende porsjoner, totalt pr år omkring 100.000 kr. Les mer

Hordaland

Fondet til Tysnes herreds vel

Søker må være fra Tysnes og søke yrkesutdannelse - i første rekke kvinnelig husflid. Også til begavede kunstnere og musikere. Stipendiebeløp varierer. Les mer