Hordaland

Fru Anna Rebekka Amundsens legat

Til trengende kjøpmenn som tilhører eller har tilhørt Bergens Handelsforening og enker etter disse. Eller til trengende handelsreisende som har tilhørt Handels- og Salgsrepresentanters Forening eller enker etter sådanne. Siste års l... Les mer

Hordaland

GC Rieber Fondene

GC Rieber Fondene er en samling av fire fond med felles styre og forvaltning. Stiftelsene yter støtte til allmennyttige sosiale og kulturelle formål, fortrinnsvis i Bergen. I tillegg ytes det bidrag til medisinsk og annen forskning,... Les mer

Hordaland

Gerdt Meyers legat

Kan søkes av arbeidstakere som er eller har vært ansatt ved Vaksdal Mølle, og den dertil knyttede bedrift i Bergen, samt ved virksomheter med produksjon av matmel og kraftfôr på tidligere Vaksdal Mølles anlegg på Vaksdal. Etterlatte... Les mer

Hordaland

Granvin herads stipendier

* Arnfinn Rønnestad og hustrus legat og Distr.lege Th. Næsheim og hustru Ingeborgs legat. Legatmidlar skal primært utdelast til skuleungdom frå Granvin som går på høgskule/universitet. Det er utdeling hvert 3. år: 2013, 2016 osv. St... Les mer

Hordaland

Guttorm Vatndals skipnad

Til ungdom fra Etne kommune som har ei god framferd og som skal utdanne seg fortrinnsvis til prest, lærer eller bonde. Les mer

Hordaland

Halldor O. Opedal sitt fond for ålmennyttige føremål

Fondet er skipa for å stø bygdekulturen i Hardanger, og er eit lokalt fond for Hardanger. Sju tidelar av det årlege utbytet går til sju namngjevne mottakarar, lag og organisasjonar i Hardanger som gjevaren sjølv har valt. Tri tidela... Les mer

Hordaland

Hordaland Fylkeskommune

* Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet: Tilskotsordning for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet * Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for born og ungdom: Ei felles ti... Les mer