Hordaland

Hordaland fylkeskommunes kulturstøtte

Kunstnerstipend. Stipend til kunstnere som er bosatt i Hordaland. Kan benyttes til arbeids-, reise- eller utdanningsstipend. Til sammen kr 225 000 fordelt på stipendbeløp á kr. 25 000 og 50.000. Folkemusikkstipend - til utøving... Les mer

Hordaland

Ingjerd B. Kvåles legat

Ungdom som søkjer teoretisk eller praktisk utdanning og som er knytta til Vossebygda ved ætt eller bustad kan søkja om stipend av ovennevnde legat. Vilkåra for tildeling er m.a. at søkjaren har synt evner for slik utdanning og har t... Les mer

Hordaland

Jan H. Fasmer og hustrus legat

Til ungdom under utdanning fra Sævareid og for tilskudd til kulturelle formål i Sævareid. Stipendiebeløp til fordeling ca kr 5–6.000. Les mer

Hordaland

Johan Eidsvågs legat

Til poliomyelittrammede, fortrinnsvis poliomyelittrammede unge mennesker fra Bergen og Hordaland, til deres utdannelse og hjelpemidler Beslektede sykdommer, også reumatiske, kan komme på tale etter behov. Les mer

Hordaland

Johan og Betty Amelns legat

Fortrinnsvis til syke og rekonvalesenter i Bergen. Søkere som har mottatt tildeling siste år vil bli prioritert. Søknad på standardskjema som fåes i resepsjonen i Bergen Rådhus. Ligningsattest og bekreftelse for eventuell sykdom må... Les mer

Hordaland

Karen og Lars Helgelands Minnefond

Til økonomisk støtte for kulturelle tiltak i Voss kommune som i det vesentlege tener til å styrkja folkemusikken, målarkunsten og kunsthandverket. Utdeling frå fondet skjer ein gong i året etter utlysing i lokalpressa. NB: Det er u... Les mer

Hordaland

Karl Jørgensens legat

Til hjelp for ungdom med gode evner, bra vandel og anlegg for yrkesopplæring, men også til ungdom i annen utdanning. Søkeren skal være fra tidligere Skånevik kommune (dvs. deler av Etne og Kvinnherad kommuner) og fra hjem med mindre... Les mer

Hordaland

Kjøpmann Ellert Wallendahls legat til Bergens bys vel

Kjøpmann Ellert Wallendahls legat til Bergens bys vel har ledig en del legatporsjoner à kr 3000 for hjelp til unge menn eller kvinner i Bergen og nærmeste omegn under deres utdannelse i praktisk retning til stillinger innen næringsl... Les mer

Hordaland

Kjøpmann Olaf Runshaugs legat

Kjøpmann Olaf Runshaugs legat ble etablert i 1999, og har en kapital på kr. 5 mill. Legatets formål er å yte bidrag til innkjøp av medisinsk utstyr og støtte til medisinske forskningsprosjekter, fortrinnsvis til for behandling av kr... Les mer